ΧΑΡΗΣ ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΩΝ

Το Πράσινο + Μωβ διεκδικεί Διαφάνεια και Ανοιχτά Δεδομένα

Για την Προστασία του Περιβάλλοντος

Για την μείωση της φορολογίας

Για την καλύτερη ποιότητα έργων και υπηρεσιών

Στα 15 δις ετησίως ανεβάζει το κόστος της διαφθοράς στην Ελλάδα η Διεθνής  Διαφάνεια. Όμως τελικά είναι το διπλάσιο τουλάχιστον αν συνυπολογίσουμε την κακή ποιότητα υλικών και την μείωση του κύκλου ζωής των έργων και των προμηθειών που σημαίνει ένα επιπλέον κόστος. Και για να έχουμε μια τάξη μεγέθους το σύνολο της δαπάνης για μισθούς στο δημόσιο ανέρχεται στα 17 δισεκατομμύρια ευρώ.

Και αυτά τα 30 δισεκατομμύρια τα πληρώνει ο Έλληνας με τους φόρους που απαιτούνται και με την μείωση των υπηρεσιών που λαμβάνει όπως η νοσοκομειακή περίθαλψη που αναγκαστικά μειώνεται.

Για το κόμμα «Πράσινο και Μωβ» η Διαφάνεια και ο Κοινωνικός Έλεγχος των δαπανών αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για την ανάταξη, την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης.

Γι αυτό τα Ανοιχτά Προσβάσιμα Δεδομένα είναι πρώτη διεκδίκηση. Διότι η αδιαφάνεια στον Δημόσιο Τομέα και οι συνεννοήσεις κάτω από το τραπέζι, έχουν και ένα τεράστιο περιβαλλοντικό κόστος. 

Είναι π.χ. απαράδεκτο η διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής να έχει μελέτες στα χέρια της για να κατασκευάσει εργοστάσιο καύσης δίπλα από τα σπίτια μας κι εμείς να μη το γνωρίζουμε. Είναι απαράδεκτο να έχει στα χέρια της μελέτες για το κόστος λειτουργίας τους που θα διπλασιάσουν ενδεχομένως τα Δημοτικά Τέλη κι εμείς να μην το γνωρίζουμε. 

Και για να ξέρουμε πόσο αναγκαίες είναι οι κυβερνητικές ή και οι δημοτικές επιλογές, και για να δικαιολογούνται επαρκώς, απαιτούμε Ανοιχτή Πρόσβαση στα Μεταδεδομένα. Δηλαδή στα επεξεργασμένα δεδομένα. Δεν αρκεί να μπορούμε να δούμε τους όρους μιας απ’ ευθείας ανάθεσης, αλλά χρειαζόμαστε και το συνολικό ποσό των απ΄ευθείας αναθέσεων για να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα. 

Οι απ΄ευθείας αναθέσεις χωρίς διαγωνισμό δεν είναι πάντα κακές. Είτε γιατί χρειαζόμαστε κάτι ιδιαίτερο, είτε γιατί χρειαζόμαστε κάτι επειγόντως πρέπει να επιτρέπονται οι επαρκώς αιτιολογημένες απ΄ευθείας αναθέσεις. Όταν όμως ένας δήμος μία στις 2 προμήθειες τις κάνει με απ΄ευθείας ανάθεση και με διπλάσιες τιμές από την αγορά, τότε κάτι δεν πάει καλά.

Κι έχουν θεσπίσει μια σειρά νόμων ελέγχου και η κατάσταση πάει από το κακό στο χειρότερο. Γι αυτό το Πράσινο και Μωβ επιμένει στην απόλυτη ανάγκη Ανοιχτών Δεδομένων και Κοινωνικού Ελέγχου. Διότι μόνο η Διαύγεια τελικά μείωσε πραγματικά σε έναν βαθμό την διαφθορά. Ο φόβος των πολιτικών ότι θα δει το κοινό τις πράξεις τους και θα τους κρίνει. 

Μόνο που 13 χρόνια μετά και με τις τεχνολογικές εξελίξεις η Διαύγεια χρειάζεται αναβάθμιση. Όταν ψάχνεις ένα έγγραφο μεταξύ 12.500.000 εγγράφων, αν δεν υπάρχουν αξιόπιστοι και αποτελεσματικοί τρόποι ανάσυρσης, τότε αυτό είναι καλά κρυμμένο ώστε να μην μπορεί να το δει κανένας. 

Και αυτό σημαίνει Δημοκρατία. Ο σωστά και πλήρως ενημερωμένος Πολίτης. Για να πάρεις σωστές αποφάσεις και να κρίνεις σωστά μια διοίκηση πρέπει να έχεις και σωστά δεδομένα. Και τα Ανοιχτά Δεδομένα είναι το βασικό και κυρίαρχο εργαλείο.

Πολύ περισσότερο  στους Δήμους. Οι Δήμοι λαμβάνουν το 50% του φόρου εισοδήματος των Φυσικών και Νομικών Προσώπων. Είναι απολύτως απαραίτητο οι δημότες να γνωρίζουν που πάνε τα χρήματα τους και γιατί ξοδεύονται έτσι και όχι αλλιώς.

Και η πρόσβαση στα δεδομένα αυτά δεν αρκεί. Χρειάζεται και πρόσβαση στα μεταδεδομένα δηλαδή επεξεργασμένα συμπεράσματα και ομαδικά δεδομένα που τα έχει ο Δήμος ή το Κράτος στους υπολογιστές του, αλλά δεν τα παρέχει στους πολίτες. Τεχνολογίες που υπάρχουν αλλά δεν εφαρμόζονται. 

Η μείωση της Διαφθοράς και η Διαφάνεια είναι κυρίαρχο αίτημα και προαπαιτούμενο της χρηστής διοίκησης. Και η πρόσβαση στα Ανοιχτά Δεδομένα και ο Kκοινωνικός Έλεγχος είναι προϋπόθεση για να το πετύχουμε και για τον εξορθολογισμό των δαπανών και για την ποιότητα των έργων και των προμηθειών και για την προστασία του Περιβάλλοντος.